techwab ingenjörsbyrå

Detta kan techwab erbjuda – se även CV!

Om techwab


Erfarenhetsresumé

Större delen av mitt mer än 25-åriga arbetsliv har jag arbetat med teknikinformation i en eller annan form. Det har varit en förutsättning att vara både ingenjör och mekaniker i detta arbete och dessutom kunna och vara intresserad av att förmedla teknik så att andra förstår.


Från att en gång arbetat på verkstad som reparatör av växellådor, pumpar etc. för pappersmassaindustrin, har insatserna gått genom ett antal större industrier till att både vara en affärsidé till att givit konkreta lösningar för kunder som bl a SJ, ESAB, Rolls Royce och inte minst Volvo AB.


Inom området dokumentation för mekaniskt underhåll, såsom bytesinstruktioner, reparationsanvisningar, reservdelskataloger, tekniska bestämmelser och beskrivningar, har jag gedigen erfarenhet och kunskap. Jag har även arbetat med marknadsmaterial och dokumentation för produkttillverkning och forskning, tekniska artiklar m.m.


Några uppdrag och engagemang


techwab innehar F-skattsedel och hemsidan finns på one.com