Vi erbjuder

  • Dokumentation, strukturerad information, teknisk journalistik
  • Tekniska illustrationer och utbildningar i programvaror
  • Fotografi, video, tryckteknik, scanning och OCR-tolkning
  • Förmedling av tryckeritjänster till bra priser och hög kvalitet
  • Projektledning och management
  • MKB – Miljökonsekvens-beskrivningar och energirådgivning
  • Hantering av granitstenar, import m.m.
  • Alla typer av dataproblem, hård- och mjukvara